Menu

Лариса Парфентиева

Лариса Парфентиева е експерт в областта на
личностн
ото развитие и реализация, оратор,
мотиватор, писател. Участвала е в TEDx в град Казан,
провежда мастър класове и персонални консултации.